technologie

mystery-shopping

Mystery shopping pro gastronomii – restaurace a hotely

Kvalitativní průzkum a analýza obsluhy

Nejste přesvědčeni o kvalitách vašeho personálu? Myslíte si, že vaši zaměstnanci neodvádí svou práci tak, jak by měli? Nebo dokonce dochází k zaměstnaneckým ztrátám, a to ať už chtěným či nechtěným? Cítíte čím dál více, že ztrácíte své zákazníky a nevíte proč? Nechte si od nás udělat kvalitativní průzkum a analýzu obsluhy – Mystery shopping. Zjistěte zcela efektivním způsobem, jak si stojí vaši zaměstnanci v poskytování služeb, a jaké jsou jejich odborné znalosti a skutečné vzdělání. Prostřednictvím služby Mystery shopping zjistíte ale mnohem více, například, jak vaši zaměstnanci přistupují k vašim klientům, jak se k nim chovají, zda mají dostatečné prodejní schopnosti, zda dodržují receptury, gastronomická pravidla apod. Naše služby v oblasti Mystery shoppingu jsou zaměřeny pouze na gastronomické podniky, tedy restaurace, hotely apod.

Zlepšíme kvalitu a úroveň vašeho podniku

Zlepšíme kvalitu a úroveň poskytovaných služeb na úroveň, kterou byste ani nečekali. Nejde to ale samo od sebe. Je nezbytně nutná vaše součinnost. Musíte také dát na naše rady a realizovat námi navržené kroky. Pokud budete respektovat všechny naše návrhy, pocítíte výrazné změny nejen u svého personálu, ale také v chodu celého podniku. O Mystery shopping se v naší firmě stará manažer René Muška, který je předním českým specialistou a nekorunovaným princem české moderní gastronomie.

Postupy při Mystery shoppingu

Aby byl Mystery shopping maximálně účinný, je třeba udělat perfektní přípravu, ale také utajit tuto skutečnost před ostatním personálem. O průzkumu ví vždy jen samotný zadavatel, tedy majitel, případně manažer restaurace nebo hotelu.

Příprava Mystery shoppingu

V první fázi dochází k osobním konzultacím, při kterých zjistíme, jaké máte problémy a co požadujete. Na základě těchto konzultací připravíme plán, který společně schválíme. Následně dohodneme termín realizace Mystery shoppingu.

Realizace Mystery shoppingu

Při realizaci Mystery shoppingu lze analyzovat a zkoumat mnoho věcí a činností. Abyste si udělali jasnou představu, jak realizace probíhá a co vše může obnášet, níže uvádíme několik příkladů.

Mystery shopping v restauraci

Mystery shopping v hotelu

Analýza Mystery shoppingu

Jakmile provedeme všechny sjednané úkoly, začneme s vyhodnocováním analýzy. Zpracujeme všechna pro i proti, na které jsme přišli. Zhodnotíme například chování obsluhy a jejich gesta, komunikační schopnosti, jednání a další. Tyto údaje pak budou sloužit pro konečné vyhodnocení, na jehož základě vám navrhneme změny.

Návrh a realizace doporučených změn

Poslední fází Mystery shoppingu jsou naše doporučení a úpravy, které byste měli zavést ve vašem podniku. Tato doporučení předáváme ve formě projektové dokumentace, ve které jsou vysvětleny všechny postupy. Vše s vámi také probereme osobně. Následně nabídneme také účast a asistenci při samotném zavádění těchto změn.

Zařaďte se mezi klienty AWIS Holding, a.s.