technológie

ekonomika-provozu

Ekonomika prevádzky pre reštaurácie a hotely

Ekonomický gastro audit a realizácia opatrení

Máte čoraz väčší pocit, že sa Vaša reštaurácia alebo hotel rúti do ekonomickej priepasti? Tržby stále klesajú a náklady na prevádzku naopak rastú? Ukončite raz a navždy svoje trápenie a prestaňte vyhadzovať desiatky, alebo možno aj stovky tisíc za niečo, čo stále nefunguje. Zverte ekonomické problémy vášho gastronomického podniku do našich rúk a nebudete ľutovať. Sme profesionálna poradenská spoločnosť, zaoberajúca sa širokou škálou problematík, týkajúcich sa gastronómie. Mimo ekonomické gastro audity a optimalizácie gastronomických podnikov sa zaoberáme tiež mystery shopping-om, podporou predaja, vybavením prevádzok, efektivitou práce a vzdelávaním v oblasti gastronómie.

Zvýšime tržby a znížime náklady

Hlavnou úlohou nášho poradenského tímu pri ekonomickom gastro audite bude komplexná kontrola celej účtovnej agendy prevádzkárne. Táto kontrola nám poskytne informácie a poznatky o tom, ako nakladáte s financiami, napríklad, čo a za koľko nakupujete, aké sú výdavky za zamestnancov, energie a ďalšie. Výsledkom tejto internej kontroly bude zistenie skutočného ekonomického stavu prevádzky a jeho hospodárskeho výsledku. Na jeho základe vám poskytneme odporúčania, čo a ako zmeniť, aby došlo k zvýšeniu tržieb a zníženiu prevádzkových nákladov.

Odhalíme zamestnanecké straty

Zamestnanecké straty bývajú v oblasti gastronómie tiež neopomenuteľným faktorom možnej ekonomickej katastrofy reštaurácie alebo hotela. Tieto straty delíme na chcené (úmyselné) a nechcené. S oboma variantmi si vieme spoľahlivo poradiť.

Chcené – úmyselné straty

Chcené zamestnanecké straty sa veľmi často podieľajú na zdraví ekonomiky podniku, ale samozrejme aj na nespokojnosti zákazníkov. Medzi tie najviac časté patria bezpochyby krádeže a neoprávnené obohacovanie, ale aj umelé predlžovanie pracovného času, absencia alebo umelo vytvorená pracovná neschopnosť.

Nechcené – neúmyselné straty

Aj neúmyselné zamestnanecké straty môžu mať vo finále fatálne dôsledky na ekonomiku reštaurácie alebo hotela. Medzi tie najčastejšie patrí napríklad zlá efektivita práce, nevedomosť a nedostatočné vzdelanie personálu, pokazenie potravín, práca so zastaranými technológiami, zamestnanecká chybovosť a pod.

Optimalizujeme celú gastro prevádzku

Pre zaistenie úspechu a maximálnej efektivity pri optimalizácii gastronomickej prevádzky je veľmi dôležitá súčinnosť medzi nami, majiteľom a prevádzkovateľom podniku. Prvým predpokladom je vykonanie už vyššie spomínaného gastro auditu, na základe ktorého odhalíme rad ekonomických problémov. Akonáhle bude hotový gastro audit, môže dôjsť k zvolaniu tzv. Krízového manažmentu, v ktorom sú profesionálni šéfkuchári, vrchní čašníci, gastro manažéri, účtovníci a ekonómovia. Tí majú za úlohu vyhodnotiť ekonomický gastro audit a navrhnúť postupy na odstránenie problémov a zlepšenie optimalizácie. Tieto návrhy následne obdrží majiteľ a prevádzkovateľ reštaurácie či hotela vo forme dokumentácie, kde budú podrobne vysvetlené všetky fázy optimalizácie.

Poslednou fázou je samotná realizácia optimalizácie, teda zavedenie navrhnutých postupov priamo do chodu podniku. Pri realizácii týchto opatrení vám pomôžeme a staneme sa vaším odborným poradcom. Môžeme tiež prevziať nad celým projektom komplexný dohľad.

Viac informácií o ekonomike prevádzky

Viac informácií o ekonomike prevádzky a ďalších našich službách získate v nasledujúcich odkazoch:

Zaraďte sa medzi klientmi AWIS Holding, a.s.

V čele s Petrom Vopátkem

V čele našej poradenskej spoločnosti stojí známy český špecialista na gastronómiu Petr Vopátek. Práve on bude s Vami  riešiť ekonomické analýzy, zamestnanecké straty, gastro audit, optimalizáciu prevádzky a ďalšie poradenské a konzultačné služby. O kvalitách Petra si môžete prečítať v jeho osobnom profile.

V čele s Petrom Vopátkem
Sme detailisti

Sme detailisti

Pokiaľ sa rozhodnete riešiť ekonomické problémy Vašej reštaurácie, hotela alebo inej gastronomickej prevádzky práve s nami, buďte si istí, že budeme našu prácu vykonávať poctivo, starostlivo, svedomito a veľmi detailne. Detailná analýza je totiž základným predpokladom úspechu pri odhaľovaní ekonomických problémov.

Máme odborné znalosti

V oblasti poradenských služieb pre gastro prevádzky máme skúsenosti už niekoľko rokov. Gastronómia sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. Vyvíjame totiž špecializované systémy a aplikácie, ktoré sú určené práve pre gastronomické prevádzky. Pozrite sa na ponuku do nášho eshopu.

Máme odborné znalosti