technológie

rezervacni_system

Rezervačný systém UNiQ Reservation

Rezervačný systém pre všetky zariadenia

Prevádzkujete hotel, penzión, ubytovňu, športový areál alebo wellness? Potrebujete spoľahlivý nástroj pre efektívnu správu rezervácií a iných aktivít? Práve Vám je určený rezervačný systém UNiQ Reservation.

Prehľadný systém pre bezchybnú prevádzku

Nič neodradí zákazníka ako prieťahy s vybavovaním objednané služby alebo front a naopak nič neuľahčí prevádzku hotela či penziónu ako prehľadný a nastaviteľný rezervačný systém. UNiQ Reservation do rezervácií vnáša maximálnu prehľadnosť a svoju nastaviteľnosťou umožňuje široké pole použitia.

UNiQ Reservation ponúka

Dokonalá kompatibilita s ostatnými systémami

Zjednodušte obsluhu zákazníkov aj vedenia podnikovej agendy! UNiQ Reservation poskytuje viac ako 22 modulových funkcií a rozšírenie, ktoré uľahčia prevádzku Vášho podniku. Obsahuje pokladničný systém pre vystavovanie faktúr a tlač dokladov a dokonale spolupracuje s ďalšími dôležitými systémami, čím zjednodušuje celý rad procesov.

Prepojenie so systémom CRM UNiQ

Myslíte, že so zákazníkmi nemožno konať lepšie? Zdokonaľte svoju marketingovú stratégiu. Prepojte rezervačný systém UNiQ Reservation s našim systémom CRM UNiQ a získate:

Prepojenie na vernostný systém

Odmeňte svojich najvernejší klientov, stanú sa ešte vernejšími! Prepojte rezervačný systém UNiQ Reservation so špeciálnym vernostným systémom a získate štatistiku návštev aj útraty jednotlivých klientov. Prehľad najvernejších zákazníkov Vám umožní odmenu automatickú zľavou alebo klubovou kartou. Viac informácií nájdete v našom e-shope na stránke VERNOSTNÝ SYSTÉM pre VIP klientov.

Zaraďte sa medzi klientmi AWIS Holding, a.s.